Typ 113     Nätband sektionsledade

Vävda nätsektioner med öglebockade ändar. Sektionerna sammankopplade med rak stav. Kanterna kan förses med kauser. Ofta i stora bredder. Transport av mycket små detaljer eller plastiska material.

113b.jpg
Typ 113
vy-view2.jpg
Typ 113 VY
Maska: Från 2 mm
Tråd: Från 1 mm
Stav: Från 3 mm
Material: SIS 2333 - 2343
Används till:

Se ovan