Typ 112     Sorteringsband      (potatisband)

Trådar som Z-bockats rätvinkligt monterade med mellanstav och sammanhållna av U-formade nitbleck. Bandet har god precision i masköppningarna i förhållande till maskornas storlek.

112-382.jpg
Typ 112-38
Längd: Önskad (Vanligen 4,1 m)
Bredd: Önskad (Vanl. 600 - 800 -
900 - 1200 - 1500 - 1600 mm
Maska: 20 - 80 mm
Tråd: 4 mm
Material: SM-stål, Galv, SI 2333
Används till:

Storlekssortering av potatis
och rotfrukter eller annat
likformigt gods.
Kan även användas till
annan transport.