Typ 102     Spiralband      krenelerad stav

Flatspunna omväxlande höger- och vänsterspiraler sammankopplade med krenelerade tvärstavar. Tvärstavens form låser spiralerna i sidled och bibehåller bandets öppningar. 102 väljs vid transport av större detaljer och när stora genomsläpp av luft - kyla - värme - vätska önskas. l02 är den mest frekventa bandtypen. 

102-B2.jpg
Typ 102-B
102-S2.jpg
Typ 102-S
102-Sb2.jpg
Typ 102-S
Betäckning:
-B=Bockad kant
-S=Svetsad kant

Delning: 3 - 75 mm
Stigning: 4 - 50 mm
Spiral: 1,00 - 6,00 mm
Stav: 1,00 - 8,00 mm
Material: De flesta bearbetningsbara

Används till:

Kylanl.
Frysanl.
Tvättanl.
Torkanl.
Förpackn.ind.
Blästringsanl.
Glasind.
etc.